NaLee

HCstan - Cực kỳ cưng Gấu bé. cực kỳ thương Gấu bé

Hardcore ship MarkHyuck – Chỉ duy nhất là MarkHyuck
Nói không với MarkAll và AllHyuck

Chỉ chuyên viết về NCT – MarkHyuck – JeJae – lâu lâu thêm vài couple khác thuộc NCT.

Fic có chứa nội dung làm quá – làm lố – chửi thề – dùng từ bậy bạ và dở người – thậm chí quan hệ thể xác VÔ CÙNG KHÔNG LÀNH MẠNH. Nên cân nhắc trước khi đọc nếu dị ứng NAM – NAM

Suy nghĩ kỹ trước khi bình luận dưới mỗi truyện. Không tiếp war cũng không bash bất cứ ai trong NCT nhé 😉

 

 

Advertisements