SƠ ĐỒ FIC

NCT

Drabble | M | SMRookies  – SRB14 | Những chuyện vụn vặt trước khi ra mắt 

 Drabble | NCT | M | Những chuyện thương tâm sau khi ra mắt

MarkHyuck | PG | Tom – Jerry’s love story  

MarkHyuck | PG | Lion – Bear’s love story

MarkHyuck | K | Gia đình Lee

MarkHyuck | PG | Thích tôi này tên câm điếc

MarkHyuck | T | Tiền bối, chào anh

MarkHyuck | T | Vườn cam của anh

SHOT

Oneshot | PG | MarkHyuck | Tôi và Em 

Oneshot | PG | MarkHyuck | Hội chứng não tàn

Threeshot | M | MarkHuyck | Lưu manh cùng phòng | 123PN

Oneshot | M | MarkHyuck | Viết cho sinh nhật Mark Lee

Oneshot | PG | NCT – Haechan | Viết cho sinh nhật muộn của Haechan

Oneshot | PG | MarkHyuck | Tìm một người như thế

Oneshot | RenJun – Chenle | PG | Tiểu Mochi

Oneshot | JeJae | PG | Nhạc sĩ tự luyến và ca sĩ đẹp trai

Oneshot | MarkHyuck | SE | Giấc mơ kỳ lạ

Oneshot | MarkHyuck | SF | I like you – Joa

Oneshot | MarkHyuck | K | Em không nói giỡn

Oneshot | MarkHyuck | K | MH của Mark

Oneshot | MarkHyuck | PG| Động lực

Oneshot | YuTae | PG | Từ những điều đơn giản nhất

Oneshot | JeJun | PG | Moomin 37°

Oneshot | T | Jaemin/MarkHyuck/JenSung | Nỗi khổ của bóng đèn nhỏ Jaemin

Advertisements