Bói – Phán – Dựa

Ở đây mình đều tự nhận đường của đôi trẻ rồi bung lụa
Nói hoàn toàn dựa trên suy nghĩ của bản thân đối với hành động, ánh mắt của đôi trẻ
KHÔNG TIN có thể nhấn CLOSE đi ngay ra ngoài, đừng có nhưng mà nhưng ơ ở đây

MarkHyuck | School Mate 3 

MarkHyuck | Quẻ duyên số 1